چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

نمودار محاسبه جذب و طنین صدا در فضا 

براساس شاخصه های آکوستیک محل نصب سیستم های صوتی 

 

راهنمای استفاده از محاسبه گر:

واحد متریک را انتخاب کرده و سایر مشخصات را بادقت درهر کادر بنویسید و فرکانسهای مختلف را که از بلندگوی مورد نظر پخش میشود از مشخصات فنی ارائه شده توسط کمپانی تولید کننده گرفته و در محل خود قرار دهید.

 

  • فشار هوا براساس نمودار محاسبات پاسکال با دستگاه فشار سنج جیوه ای قابل محاسبه است.
  • واحد اندازه گیری دما توسط دماسنج بر اساس سلسیوس محاسبه میشود که همان سانتی گراد میباشد.
  • واحد تعیین رطوبت هوا بر اساس درصد موجودیت H2O یا همان آب در هوا میباشد برای مثال کنار دریا رطوبت بسیار بالا و در کنارکویر رطوبت بسیار پایین است.

 

دقت کنید رطوبت و گرما (حرارت) وفشار لایه های هوا از معیار های جذب و تضییع کننده امواج مکانیکی صوتی هستند که در پخش و گسترش امواج صدا حائز اهمیت  میباشند

پس از تعیین حد اقل و حد اکثر مورد نظر برای محدوده پخش صدا و سایر المانها میتوانید نتیجه را با محاسبات لگاریتمی نمودار بدست آورید.

این صفحه هدیه ایست به تمامی کابران اینترنتی سایت گروه صوتی آکورد تا به سهولت و بدون هزینه محاسبات آکوستیکی محل مورد نظر خود را داشته و مورد مطالعه قرار دهند.

 

(PA)
(°C)
(%)
 
(متر)
(متر)
ردیف
(نمودار تا فاصله انتخاب شده به صورت پیش فرض به شکل اعداد ذکر شود )

نمودار در این قسمت تا فاصله انتخاب شده به صورت اعداد جهت دسترسی به کمیت محاسبات ذکر می شود

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر