چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

طول سالن :

عرض سالن :

ارتفاع تا سقف :

گوش شنونده معمولا در چه ارتفاعی قرار دارد؟:

مدل بلندگو مورد استفاده:

نوع الگوی معماری فضای مورد نظر:

زاویه تابش و جهت اسپیکرها:

نوع چیدمان بلندگوها:

چیدمان مورد نظرتان در طول سالن؟:

چیدمان مورد نظرتان در عرض سالن؟:

0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50

نمودار نصب اسپیکرها در کل فضا

0
20
40
60
80
0
5
10

نمودار نسبت تابش اسپیکرها در تعامل با هم براساس نوع انتخابی

تعداد بلندگوی مورد نیاز = 12 بلندگو
تعداد ردیف های افقی چینش بلندگو = 8 ستون
تعداد ردیف ها = 3 ردیف
فاصله اولین ردیف بلندگو از دیوارد پایینی = 9 متر
فاصله بین هر ردیف بندگو = 18 متر
فاصله اولین ستون بلندگو از دیوار سمت چپ = 5 متر
فاصله بین هر ستون بلندگو = 10 متر
تداخل بین مخروط پوشش صدا در عرض = 1.6 متر
تداخل بین مخروط پوشش صدا در طول = 9.6 متر
زاویه تابش فرکانسی هر بلندگو = 120 درجه
توان تراز کلی فشار صوت در فضا = 88 دسی بل (dB)
تراز فشار صوت در هر متر مربع = 4.7- دسی بل (dB)
طول کابل مورد نیاز ولتی یا اهمی = 294 متر
راهنمای انتخاب حداقل سایز کابل
اندازه کابل به میلیمتر حداکثر توان مجاز در چینش ولتی
در 70 ولت در 100 ولت
18 210 وات 300 وات
16 420 وات 500 وات
14 1050 وات 1500 وات
12 1400 وات 2000 وات
 

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر