چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

مشاهیر علمی جهان (صوت و تصویر و آکوستیک )

از زمان های باستان تا قرن هجدهم میلادی تنها نام چند تن فیلسوف و نظری دان موسیقی را میتوان یافت که به مطالعه ی آکوستیک  پرداخته اند .آکوستیک موسیقی تنها موضوع علم فیزیکی مورد بحث آنان بوده است که در آن قانون  کمی را کشف کرده اند :

فیثاغورث با مقایسه ارتفاع صداهای موسیقی با طولهای مولد آنها در تار مرتعش ، نخستین بار ارقام را در فیزیک وارد ساخته است .فارابی و ابن سینا ایجاد و خواص ارتعاشهای صوتی را کاملتر از پیشینیان خود تشریح کرده اند .از طرف دیگر آکوستیک ساختمانی از قرنها پیش از میلاد عملا مورد توجه بوده است .در ساختمان تئاتر های قدیم یونانی و رومی برخی از مسائل مربوط به آکوستیک ساختمانی مراعات و حل شده است .در بناهای تاریخی ایران مانند کاخ عالی قاپو و مسجد شاه اصفهان عواملی از آکوستیک نمودار است که در خور مطالعه و تحقیق میباشد .

در دوره ی تجدد باعقائد گالیله و بیکن درباره روش تحقیقات علمی و اصل تطبیق مشاهدات با یکدیگر و بدست آوردن نتیجه و قانون مشترک از آن مشاهدات علم جدید پی ریزی میشود و علوم طبیعی از رکورد چند هزار ساله خارج شده و با سرعت روز افزون پیشروی میکند .در آغاز قرن هجدهم مرسن  با اندازه گیری ارتفاع صداها ی گام ،بین آکوستیک و هنر  موسیقی پلی بر قرار میسازد .آزمایشهای اتوگریک بوسیله ی ماشین تخلیه ی هوا نشان میدهد که صوت در تهی منتشر نمی شود . در اواخر قرن هفدهم    سور وجود گره و شکم را در موجهای صوتی کشف میکند و در همین اوان نیوتن نخستین تشریح ریاضی انتشار صوت را بر پایه ی خواص ارتجاعی محیطها اعلام میدارد .در قرن هجدهم دالامبر و دانیل برنولی مسائل تارهای مرتعش را تشریح میکند و فرمول ریاضی مهم آنها را به نام معادله یتارهای مرتعش هم در فیزیک و هم در ریاضیات کشف میکنند .

در قرن نوزدهم دانشمندانی مانند ،دولن ،ورتایم،رینول،کلادن، ستورم روشهای گوناگون سرعت صوت را در محیطهای مختلف اندازه گیری میکنند . هلمهولتس و کونیک بوسیله ی رزوناتورهای خود زنگ صدا را تجزیه میکنند و راه را برای تجزیه و ترکیب صداها باز میکنند .

کشف قوانین ارتعاشهای صوتی راه را برای مطالعه یپدیده های دیگر ارتعاش هموار ساخته است .در قرن هفدهم و هجدهم هنگامی که چگونگی انتشار موجهای صوتی بوسیله ی تاثیر نقطه به نقطه و مشخصات اصلی صوت مانند فرکانس و طول موج کشف گردید دامنه یتحقیق با روشهای مشابهی به بحث در چگونگی انتشار نور کشانده شد ونظریه ی موجی بوسیله ی هویگنس پی ریزی گردید. در فرضیه های فرنل تشابه کاملی بین روشهای صوتی و نوری پدیدار است و اترکه در فرضیه ی فرنل حامل موجهای نوری است دارای خواص ارتجاعی متشابه با اجسام یکنواخت گرفته شده است .

هنگامی که ماکسول نظریه های الکترومانیتیک نور را به میان آورد .فرضیه ی اتری کنار گذارده شد ولی خواص موجی آن و تاثیر نقطه به نقطه در آن باقی ماند .اشتراکمعادله های انتشار صوت و نور که دو پدیده یمتمایزند بوسیله ی نظریه های مشترکی در بیان آثار مشابه آن دو مانند تداخل و پراش مسلم گردید .

در اواخر قرن نوزدهم وسائل ظبط صوت به وسیله ی ادیسن و و سائل انتقال الکتریکی صوت به وسیله یبل کشف میشود و موارد استعمال فنی و صنعتی آن توسعه می یابد . قرن بیستم دوره ی تکامل و ترقی در علوم و صنایع است و دامنه ی مطالعات علمی در باره ی ارتعاش آکوستیکی از حدود فرو صوتی تا فرکانس 20 و صداهای قابل احساس از 20 تا 20000 به ارتعاشهای سریعتر کشانده میشود وو در دوره ی فرا صوتی از 20000تا 10 میلیون و بالاتر از آن موجهای مافوق صدا تا حدود فرکانس های 10 به توان 13 که سبب تحریکهای گرمایی در جامدات و آبگونها میشود و موارد استفاده صنعتی متعدد آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .از نظر کاربرد های صنعتی در اثر توسعه ی الکترو آکوستیک تحولات و ترقیات فوق العاده ای در روشهای اندازه گیری رخ میدهد . سباین قوانین و شرایط مطبوع بودن صدا را در اتاقها کشف میکند و آکوستیک ساختمانی را پی ریزی مینماید .تحولات شگرف در فیزیک الکترونی  سبب پیشرفت روز افزون وسائل آکوستیک صنعتی و تکامل دستگاههای ثبت و ضبط می گردد و دانشمندانی چون ایرینگ نظریات محاسباتی دقیقی در عناوین مختلف آکوستیکی ارائه میدهند .

 منبع :دکتر ضیاء الدین اسماعیل بیگی، مرحوم دکتر مهدی برکشلی دو دانشمند بزرگ فیزیک آکوستیک ایران

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر