چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

فیزیک آکوستیک 

آکوستیک به معنای وسیع کلمه تولید ,تراگسیل ,transmission ,  ودریافت انرژی به صورت ارتعاش در ماده است .

اگر اتمها و مولوکولهای شاره یا همان جامد از اوضاع طبیعی خود تغییر مکان یابند نیروی الاستیک در آن پدیدار میگردد که مربوط به سختی جسم است . ومیخواهد جسم را به حالت نخست باز گرداند .این را نیروی برگرداننده گویند . جسم را به حالت نخست باز گرداند .این را  restoring force نیروی برگرداننده گویند .elasticity یا همان الاستیسیته خاصیتی است در برخی از اجسام و آن این است که جسم در برابر تغییر شکل مقاومت میکند و پس از قطع نیروی تغیر شکل دهنده شکل و اندازه ی نخستین خود را باز می یابد . به عنوان مثال میتوان نیروی کشش حاصل در فنر کشیده شده ،ازدیاد فشار شاره (جامد)،هنگام تراکم ،نیروی برگرداننده ی یک سیم را هنگامی که دو سر آن ثابت و یکی از نقاط ان در امتداد عمود بر طول سیم کشیده شود نامبرد .تاثیر این نیروی الاستیک برگرداننده توام با خاصیت اینرسی دستگاه ،ماده رابرای ارتعاشهای نوسانی و در نتیجه تراگسیل موجهای آکوستیکی قابل میسازد .برای تولید و انتشار موجهای آکوستیکی ،ارتعاشهای مختلفی وجود دارند .ارتعاشهایی را که سبب تولید وانتقال موجهای آکوستیکی میشوند برحسب حدود فرکانسشان به سه نوع طبقه بندی میکنند :

ارتعاش های صوتی sonic

یا در اصطلاح سونیک که در ایجاد صدا موثرند و با گوش شنیده میشوند .حدود فرکانس این نوع ارتعاشها برای گوش عادی بین 20 سیکل بر ثانیه تا 15000 سیکل بر ثانیه است . 

ارتعاش های فراصوتی ultrasonic

 یا در اصطلاح اولتراسونیک از فرکانسهای 15000سیکل بر ثانیه به بالا 

ارتعاش های فرو صوتی infrasonic

یا همان اینفراسونیک از فرکانس های 20 سیکل بر ثانیه به پایین 

مدهای modes ارتعاشی یا همان ساختار ها و رسم های ارتعاشات نیز انواع گوناگی دارند ، از سینوسوئید حاصل از ارتعاش صوت اصلی دیاپازون (میله ایست فلزی و جامد که بر روی ان به شکل علامت u  دو میله سر باز قرار دارد و با ضربه زدن بر آن دو میله ی سر باز به لرزش در خواهد آمد ) گرفته تا ارتعاش پیچیده ای که از مالش آرشه روی سیم ویولن به دست می آید ، یا ارتعاش در هم و بر همی که از نوسانهای غیر متناوب سر و صدا یا انفجار ایجاد میگردد .

در مطالعه این ارتعاشات آکوستیکی عناوین ذیل به عنوان مهمترین مسائل مورد بررسی علم آکوستیک در دانشگاه های روز جهان مورد تدریس مطالعه و تحقیق قرار میگیرد :

1-اصول ارتعاش

2-تارهای مرتعش

3-ارتعاش های میله ها 

4ارتعاش پوسته های گرد و ورقه ها 

5-موجهای آکوستیکی تخت 

6-پدیده های تراگسیل 

7-موجهای آکوستیکی کروی

8-رزوناتورها و صافی ها 

9-جذب موجهای صوتی در شاره ها 

10 -بلندگوها

11- میکروفونها 

12- تراگذارهای فراصوتی و سونار 

13-گفتار ،شنوایی،نوفه 

14-آکوستیک ساختمانی 

15- آکوستیک زیر آبی 

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر