چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

سیستم های حفاظت پیرامونی

استفاده از سیستم حفاظت پیرامونی به سرعت در حال رشد مي باشد كه اغلب برای جلوگیری از نفوذ افراد غیر مجاز به مناطق امن مانند فرودگاه ها ، زندان ها ، تاسیسات هسته ای و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

shetab ara fence detection systems

هدف کلی بازداشتن، تاخیر انداختن ، شناسایی ، ارزیابی و رد يابي و افزایش بهره وری از پرسنل امنیتی در پاسخ به ورود غیر قانونی و ارائه سطح بالایی از حفاظت برای افراد و اموال در داخل مناطق امن مي باشد. سیستم های حفاظت را می توان بنا به آنچه که برای محافظت از محيط مورد نياز است به دو نوع اصلی تقسیم كرد :

1) قابل مشاهده:
چرا كه گاهي نمايان بودن سيستم حفاظتي موجب ترس و دوري مزاحم مي گردد.

2)غير قابل مشاهده و مخفي:
چرا که :
- دستگير كردن مزاحم بدون متوجه شدنش
- در برخي محيط ها به جهت نياز باید نامرئی باشد از جمله :موزه ها ، اماکن تاریخی، و غیره

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر