شنبه 26 آبان 1397 Saturday 17 November 2018 8 ربیع‌الاول 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

آموزش اسپیکرها

مطالب  به شکلي بسيار ساده و دور از هر گونه اصطلاحات و الفاظ مصطلح فني و الکترونيکي بيان شده است که در عين پيچيدگي و ظرافت براي اقشار مختلف قابل  درک باشد.

 
عنوان کلیک ها
باند های اکتیو و پسیو کلیک ها: 8664
مشخصات وخصوصیات فنی اسپیکرها وباندها کلیک ها: 2847
دسته بندی باند ها از حیث نوع پایه ی نگهدارنده کلیک ها: 1462
چیدمان باند ها در فضا های مختلف کلیک ها: 8205
دلایل علمی تنوع اینچ در اسپیکر ها ،4،6،8،10،12،15،18 کلیک ها: 5720
مبنای مهندسی تعداد بلندگو بر حسب توان امپ دستگاه کلیک ها: 5827
محاسبات سیستماتیک صوت (وجه نامگذاری سیستم صوتی و اسپیکرها )-1 کلیک ها: 1664
محاسبات سیستماتیک صوت (بررسی آکوستیکی مکانیکی اسپیکرها )-2 کلیک ها: 1229
محاسبات سیستماتیک صوت (قاعده تارهای مرتعش اسپیکرها )-3 کلیک ها: 1367
محاسبات سیستماتیک صوت (مشخصات فنی بلندگوها از حیث بررسی آکوستیکی مکانیکی اسپیکرها )-4 کلیک ها: 2496
محاسبات سیستماتیک صوت (بررسی فرکانسی اسپیکرها)-5 کلیک ها: 1169
محاسبات سیستماتیک صوت (دسیبل اسپیکرها )-6 کلیک ها: 3755
محاسبات سیستماتیک صوت (آکوستیک اسپیکرها )-7 کلیک ها: 1656
محاسبات سیستماتیک صوت (موج در اسپیکرها )-8 کلیک ها: 1291
محاسبات سیستماتیک صوت (ابعاد و اندازه در طراحی اسپیکرها )-9 کلیک ها: 2552
محاسبات سیستماتیک صوت (تراگذار آکوستیکی دراسپیکرها )-10 کلیک ها: 1330
محاسبات سیستماتیک صوت (زاویه مخروط بلندگو ومحاسبات آکوستیکی آن )11 کلیک ها: 1957
محاسبات سیستماتیک صوت(کابین و جعبه بلندگو ها الف )12 کلیک ها: 7281
محاسبات سیستماتیک صوت (تیوتر ها و هر آنچه به آن مربوط است )13 کلیک ها: 3079

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر