يكشنبه 1 مهر 1397 Sunday 23 September 2018 12 محرم 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

آموزش اسپیکرها

مطالب  به شکلي بسيار ساده و دور از هر گونه اصطلاحات و الفاظ مصطلح فني و الکترونيکي بيان شده است که در عين پيچيدگي و ظرافت براي اقشار مختلف قابل  درک باشد.

 
عنوان کلیک ها
باند های اکتیو و پسیو کلیک ها: 7958
مشخصات وخصوصیات فنی اسپیکرها وباندها کلیک ها: 2773
دسته بندی باند ها از حیث نوع پایه ی نگهدارنده کلیک ها: 1412
چیدمان باند ها در فضا های مختلف کلیک ها: 7669
دلایل علمی تنوع اینچ در اسپیکر ها ،4،6،8،10،12،15،18 کلیک ها: 5421
مبنای مهندسی تعداد بلندگو بر حسب توان امپ دستگاه کلیک ها: 5417
محاسبات سیستماتیک صوت (وجه نامگذاری سیستم صوتی و اسپیکرها )-1 کلیک ها: 1594
محاسبات سیستماتیک صوت (بررسی آکوستیکی مکانیکی اسپیکرها )-2 کلیک ها: 1186
محاسبات سیستماتیک صوت (قاعده تارهای مرتعش اسپیکرها )-3 کلیک ها: 1327
محاسبات سیستماتیک صوت (مشخصات فنی بلندگوها از حیث بررسی آکوستیکی مکانیکی اسپیکرها )-4 کلیک ها: 2407
محاسبات سیستماتیک صوت (بررسی فرکانسی اسپیکرها)-5 کلیک ها: 1126
محاسبات سیستماتیک صوت (دسیبل اسپیکرها )-6 کلیک ها: 3511
محاسبات سیستماتیک صوت (آکوستیک اسپیکرها )-7 کلیک ها: 1589
محاسبات سیستماتیک صوت (موج در اسپیکرها )-8 کلیک ها: 1240
محاسبات سیستماتیک صوت (ابعاد و اندازه در طراحی اسپیکرها )-9 کلیک ها: 2416
محاسبات سیستماتیک صوت (تراگذار آکوستیکی دراسپیکرها )-10 کلیک ها: 1266
محاسبات سیستماتیک صوت (زاویه مخروط بلندگو ومحاسبات آکوستیکی آن )11 کلیک ها: 1883
محاسبات سیستماتیک صوت(کابین و جعبه بلندگو ها الف )12 کلیک ها: 6840
محاسبات سیستماتیک صوت (تیوتر ها و هر آنچه به آن مربوط است )13 کلیک ها: 2730

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر