چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

آموزش اسپیکرها

مطالب  به شکلي بسيار ساده و دور از هر گونه اصطلاحات و الفاظ مصطلح فني و الکترونيکي بيان شده است که در عين پيچيدگي و ظرافت براي اقشار مختلف قابل  درک باشد.

 
عنوان کلیک ها
باند های اکتیو و پسیو کلیک ها: 9761
مشخصات وخصوصیات فنی اسپیکرها وباندها کلیک ها: 3055
دسته بندی باند ها از حیث نوع پایه ی نگهدارنده کلیک ها: 1563
چیدمان باند ها در فضا های مختلف کلیک ها: 9045
دلایل علمی تنوع اینچ در اسپیکر ها ،4،6،8،10،12،15،18 کلیک ها: 6353
مبنای مهندسی تعداد بلندگو بر حسب توان امپ دستگاه کلیک ها: 6523
محاسبات سیستماتیک صوت (وجه نامگذاری سیستم صوتی و اسپیکرها )-1 کلیک ها: 1808
محاسبات سیستماتیک صوت (بررسی آکوستیکی مکانیکی اسپیکرها )-2 کلیک ها: 1313
محاسبات سیستماتیک صوت (قاعده تارهای مرتعش اسپیکرها )-3 کلیک ها: 1482
محاسبات سیستماتیک صوت (مشخصات فنی بلندگوها از حیث بررسی آکوستیکی مکانیکی اسپیکرها )-4 کلیک ها: 2722
محاسبات سیستماتیک صوت (بررسی فرکانسی اسپیکرها)-5 کلیک ها: 1266
محاسبات سیستماتیک صوت (دسیبل اسپیکرها )-6 کلیک ها: 4236
محاسبات سیستماتیک صوت (آکوستیک اسپیکرها )-7 کلیک ها: 1827
محاسبات سیستماتیک صوت (موج در اسپیکرها )-8 کلیک ها: 1420
محاسبات سیستماتیک صوت (ابعاد و اندازه در طراحی اسپیکرها )-9 کلیک ها: 2867
محاسبات سیستماتیک صوت (تراگذار آکوستیکی دراسپیکرها )-10 کلیک ها: 1465
محاسبات سیستماتیک صوت (زاویه مخروط بلندگو ومحاسبات آکوستیکی آن )11 کلیک ها: 2191
محاسبات سیستماتیک صوت(کابین و جعبه بلندگو ها الف )12 کلیک ها: 8236
محاسبات سیستماتیک صوت (تیوتر ها و هر آنچه به آن مربوط است )13 کلیک ها: 3691

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر