جمعه 27 مهر 1397 Friday 19 October 2018 8 صفر 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

آموزش دایناکورد

مطالب  به شکلي بسيار ساده و دور از هر گونه اصطلاحات و الفاظ مصطلح فني و الکترونيکي بيان شده است که در عين پيچيدگي و ظرافت براي اقشار مختلف قابل  درک باشد.

عنوان کلیک ها
آموزش دایناکورد-قسمت چهارم(پری آمپ و میکسر ب) کلیک ها: 24590
آموزش دایناکورد-قسمت اول(کانکتور ها ، جک ها و فیش های ورودی ) کلیک ها: 19094
آموزش دایناکورد-قسمت دوم(کانکتورها،جک ها و فیش های خروجی) کلیک ها: 15536
آموزش دایناکورد-قسمت سوم(پری آمپ و میکسر الف ) کلیک ها: 11245
آموزش دایناکورد-قسمت ششم(فیدرها) کلیک ها: 4900
آموزش دایناکورد-قسمت هفتم(اکولایزر) کلیک ها: 23637
آموزش دایناکورد-قسمت هشتم(مسترها،آکزی لری ،مونواوت) کلیک ها: 5811
آموزش دایناکورد-قسمت نهم(افکتور الف) کلیک ها: 5782
آموزش دایناکورد-قسمت دهم(منوی اصلی تنظیمات دیجیتال) کلیک ها: 7275
آموزش دایناکورد-قسمت یازدهم(افکتور ب) کلیک ها: 9373
آموزش دایناکورد-قسمت دوازدهم(افکتور ج) کلیک ها: 5004
آموزش دایناکورد-قسمت سیزدهم(تنظیمات دیجیتال) کلیک ها: 5767
آموزش دایناکورد-قسمت چهاردهم(تنظیمات دیجیتال) کلیک ها: 5576
آموزش دایناکورد-قسمت پانزدهم (تنظیمات دیجیتال ) کلیک ها: 6122
آموزش دایناکورد-قسمت شانزدهم(جک های خروجی پاور) کلیک ها: 5192
درباره کمپانی دایناکورد کلیک ها: 4179
آموزش دایناکورد-قسمت پنجم(پری آمپ و میکسر ج) کلیک ها: 5253

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر