چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

آموزش دایناکورد

مطالب  به شکلي بسيار ساده و دور از هر گونه اصطلاحات و الفاظ مصطلح فني و الکترونيکي بيان شده است که در عين پيچيدگي و ظرافت براي اقشار مختلف قابل  درک باشد.

عنوان کلیک ها
آموزش دایناکورد-قسمت چهارم(پری آمپ و میکسر ب) کلیک ها: 25933
آموزش دایناکورد-قسمت اول(کانکتور ها ، جک ها و فیش های ورودی ) کلیک ها: 20342
آموزش دایناکورد-قسمت دوم(کانکتورها،جک ها و فیش های خروجی) کلیک ها: 17200
آموزش دایناکورد-قسمت سوم(پری آمپ و میکسر الف ) کلیک ها: 12476
آموزش دایناکورد-قسمت ششم(فیدرها) کلیک ها: 5308
آموزش دایناکورد-قسمت هفتم(اکولایزر) کلیک ها: 26629
آموزش دایناکورد-قسمت هشتم(مسترها،آکزی لری ،مونواوت) کلیک ها: 6261
آموزش دایناکورد-قسمت نهم(افکتور الف) کلیک ها: 6230
آموزش دایناکورد-قسمت دهم(منوی اصلی تنظیمات دیجیتال) کلیک ها: 7886
آموزش دایناکورد-قسمت یازدهم(افکتور ب) کلیک ها: 10134
آموزش دایناکورد-قسمت دوازدهم(افکتور ج) کلیک ها: 5407
آموزش دایناکورد-قسمت سیزدهم(تنظیمات دیجیتال) کلیک ها: 6235
آموزش دایناکورد-قسمت چهاردهم(تنظیمات دیجیتال) کلیک ها: 5989
آموزش دایناکورد-قسمت پانزدهم (تنظیمات دیجیتال ) کلیک ها: 6591
آموزش دایناکورد-قسمت شانزدهم(جک های خروجی پاور) کلیک ها: 5616
درباره کمپانی دایناکورد کلیک ها: 4540
آموزش دایناکورد-قسمت پنجم(پری آمپ و میکسر ج) کلیک ها: 5720

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر